Doki Doki ♡'s Profile

Name Doki Doki ♡ ♀
Owner Magical Dolly
Species Antmin
Times Fed 1573
Hunger 20 / 100
 
Feed Me!Family Tree ∙ Yours? Log In to edit.
Want one, too? Join for free!
Doki Doki ♡
Hello, I'm Doki Doki ♡!
Top 10 (View All)
# Name Owner Clicks
1 CarterSire EverlastingFlame 66328
2 Midori Sour meirelle 28261
3 Cubix Parona 21718
4 Valentine Parona 20674
5 Eclipse k4r1r0ckz 17910
6 Cherro Yuni 15899
7 Jasper Dragon 15798
8 Bibie Lucie 14058
9 Bela wygolvillage 9145
10 Niffy sienna 7707